Skip to content
boerenlandfair-in-westerland

Reglementen Boerenlandfair

 

Parkeren en toegang

 • Parkeren is voor standhouders gratis op het parkeerterrein van de fair. Dit terrein ligt direct naast het fairterrein. Parkeren is altijd op eigen risico.
 • Alle standhouders zijn verplicht de gehele dag aanwezig te zijn (tot 16.30 uur) en niet tussentijds de stand op te ruimen en het terrein te verlaten.
 • Als standhouder bent u welkom vanaf 09.00 uur. Indien u eerder arriveert, dient u uw auto op het daarvoor bestemde parkeerterrein te parkeren.
 • De fair opent haar poorten voor de bezoekers om 11.00 uur. U wordt nadrukkelijk verzocht uw auto zeker een half uur voor dit tijdstip op de aangewezen parkeergelegenheid te zetten. U mag uw auto naar uw kraam rijden om uw koopwaar uit te laden, maar houd rekening met collega-standhouders en voorkom zoveel mogelijk opstoppingen en ergernis bij anderen. U mag uw vervoersmiddel NIET achter uw kraam laten staan, tenzij van tevoren anders afgesproken met de organisatie.
 • De Boerenlandfair Westerland wordt gehouden op het terrein van boer Kikkert, hoek Westerlanderweg/Noorderkerkweg (tegenover de kerk) te Westerland.

Kraamhuur en standplaats

 • Bij uw inschrijving dient u duidelijk te omschrijven welke koopwaar u aanbiedt. Afwijking van het door u omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • Standhouders die niet met een eigen verkoopwagen (zoals bijvoorbeeld ijskar, poffertjeskraam etc.) komen zijn verplicht een kraam bij ons te huren. U mag uw handelswaren niet uitstallen op kleedjes of een zelf meegebrachte tafel.
 • De Boerenlandfair Westerland is niet aansprakelijk voor het aanbod en de kwaliteit van de koopwaar en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.
 • De Boerenlandfair Westerland tolereert geen verkoop van door de wet als illegaal aangemerkte producten (zoals ‘nepproducten’, wapens etc.) en koopwaren die in strijd zijn met de goede zeden.
 • Indien u van tevoren geen aanvraag heeft ingediend voor het gebruik van stroom, is er geen mogelijkheid om alsnog stroom te gebruiken. Wanneer u stroom heeft aangevraagd vergeet dan niet om uw eigen stroomhaspels en verlengsnoeren (minimaal 25 meter) mee te nemen.
 • Mocht u gebruik willen maken van een tentzeil om uw kraam aan 1 of meerdere kanten dicht te willen maken, dan attenderen wij u er op dat dit zeil wit of doorzichtig moet zijn. Dit i.v.m. het behouden van de landelijke uitstraling van onze fair. Standhouders dragen zorg voor een nette en verzorgde inrichting van hun standplaats.
 • Wij behouden het recht om u bij onvoorziene omstandigheden een andere standplaats te geven. Tevens is het niet mogelijk dat standhouders op de dag zelf van plaats ruilen. U heeft van tevoren van de organisatie een nummer ontvangen m.b.t. uw standplaats, u wordt dan ook verzocht deze plaats in te richten met uw marktwaar. Discussie over uw standplaats is uitgesloten.
 • Bij onvoorziene extreme (weers)omstandigheden kan de organisatie besluiten de Boerenlandfair geen doorgang te laten vinden. Kijk daarom één dag voor de fair op deze website (pagina ‘Standhouders’).
 • Het staangeld van de door u gereserveerd kraam en/of grondplaats dient uiterlijk op de 1e juni voor de datum van de fair te zijn overgemaakt. Bij te late betaling vervalt het recht op de door u gereserveerde standplaats.
 • Afzeggen van uw reservering kan altijd, mits u dit tijdig doet. Bij afzeggen tot uiterlijk 5 werkdagen voor de fair heeft u recht op restitutie. Wanneer u later afzegt volgt geen restitutie van uw staangeld.
 • Aan het einde van de dag dient u het terrein schoon achter te laten en u wordt verzocht uw eigen afval mee naar huis te nemen. Denk ook om eventuele sigarettenpeuken!
 • De Boerenlandfair Westerland kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen weigeren.

Overig

 • U dient er rekening mee te houden dat uw handelswaar, voertuig en verdere toebehoren voor eigen risico staan. Laat uw kraam dan ook nooit onbeheerd achter.
 • De Boerenlandfair Westerland bepaalt het beleid ten aanzien van het assortiment. Wij proberen bij uw inschrijving altijd om rekening te houden met uw wensen als standhouder v.w.b. het aanbod op onze fair, maar wij beloven niets. Standhouders kunnen daarom ook nooit het alleenrecht op de verkoop van een bepaald (merk) product claimen. Gezonde concurrentie is een normaal verschijnsel.
 • Standhouders zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden.
 • Standhouders zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie t.a.v. veiligheid op het fairterrein stipt en onmiddellijk op te volgen.
 • De standhouders / verkoopwagens zijn zelf verplicht alle documenten op orde te hebben. Blusmateriaal bij warmtebronnen (Gas of elektrisch, etc) en hygiëne mbt voedsel verkoop, etc. Elektrische voorzieningen. Zodat de Fair / Dorpsfeest niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Daar waar niet in de reglementen wordt voorzien, beslist de organisatie. Bovendien gelden gedurende het evenement tevens de huisreglementen van onze moederorganisatie, de Stichting Dorpsfeest Westerland. Deze reglementen zijn te vinden op de website van het Dorpsfeest Westerland.