Skip to content
boerenlandfair-in-westerland

In de media

 

Vragen over één van onze persberichten? Neem dan contact op met onze PR-afdeling: 0227-608 656.

Persberichten 2016:

 

Ruim 6000 euro voor Wieringer verenigingen

donaties-dorpsfeest

WESTERLAND – Voorzitter René Hoekenga heeft op zaterdag 19 november namens het bestuur van het Dorpsfeest Westerland de opbrengsten van het Dorpsfeest en de Boerenlandfair overhandigd aan de Wieringer verenigingen. “Dit jaar heeft ons evenement ruim 6000 euro voor de verenigingskassen opgebracht. Een fantastisch bedrag”, aldus Hoekenga.

Hij was niet de enige die zich in zijn nopjes toonde tijdens de uitreiking van de opbrengt aan de Wieringer verenigingen, ook de vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen lieten weten blij te zijn met de donatie van het Dorpsfeest Westerland. Steeds meer verenigingen krijgen immers steeds minder of soms zelfs helemaal geen subsidie meer en dan is iedere gift welkom.

“Om ervoor te zorgen, dat de verenigingen ook in de toekomst op financiële steun van het Dorpsfeest kunnen blijven rekenen moeten we afwegingen maken”, zei Hoekenga. “We willen aan de ene kant zoveel mogelijk geld genereren voor de Wieringer verenigingen en tegelijk ons feest zo laagdrempelig mogelijk houden. Dat levert soms lastige keuzes op, bijvoorbeeld of je op een commerciële manier naar bepaalde onderdelen van ons feest moet gaan kijken.” Dat is voor iedereen wennen, gaf hij toe. “Niet alleen voor ons, maar ook voor onze bezoekers. Dat gold dit jaar vooral voor de Boerenlandfair, waar voor het eerst entree werd geheven. Bezoekers toonden hier veel begrip voor. Vooral omdat de volledige opbrengst van die entreegelden vandaag naar de verenigingen gaat.” Het Dorpsfeest is overigens op diverse manieren bezig met geld genereren voor de verenigingen. Zo heeft het bestuur de afgelopen twee jaar heel actief nieuwe sponsors aangetrokken, die tijdens het Dorpsfeest-weekend ook de kans krijgen zich te laten zien. “En ook dat werpt zijn vruchten af”, liet Hoekenga weten.

De aanwezige verenigingen kregen de bijdrage aan de verenigingskas niet zomaar. Zij hebben hiervoor een tegenprestatie moeten neerzetten; het leveren van vrijwilligers voor het organiseren van het Dorpsfeest en de daaraan gekoppelde Boerenlandfair Westerland. Verenigingen die volgend jaar een extraatje willen ontvangen kunnen alle informatie hierover vinden op de website van het Dorpsfeest: www.dorpsfeestwesterland.nl.

 

 

Persberichten 2015:

René Hoekenga nieuwe voorzitter Dorpsfeest Westerland

Nieuwe voorzitter René HoekengaRené Hoekenga (rechts) is vanaf november 2015 de nieuwe bestuursvoorzitter van het Dorpsfeest Westerland, waar ook de Boerenlandfair deel van uitmaakt. Hij volgt Pieter Bregman op, die de voorzittershamer neerlegt vanwege drukke werkzaamheden. René maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur van het Dorpsfeest Westerland, waarvan de laatste drie jaar als secretaris. Zijn taken als secretaris worden overgenomen door Niels Deijkers. Pieter Bregman is vanaf zijn jeugd betrokken geweest bij het Dorpsfeest Westerland, en de laatste drie jaar voorzitter geweest. Hij legt de voorzittershamer noodgedwongen neer omdat hij dit niet meer kan combineren met zijn werkzaamheden als mede-eigenaar van twee bedrijven en een druk gezinsleven met jonge kinderen.

 

Gulle donatie voor Wieringer verenigingen

Voorzitter Pieter Bregman van het Dorpsfeest Westerland, waaronder ook de Boerenlandfair valt, heeft zaterdag 21 november weer een fors aantal Wieringer verenigingen blij gemaakt met een gulle donatie. Dit jaar hebben we met de Boerenlandfair en het Dorpsfeest een bedrag van ruim 4500 euro opgehaald. En dat is een resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn!

Uitreiking donatiesDe verenigingen hebben voor de donatie wel een tegenprestatie moeten leveren; meehelpen tijdens het Dorpsfeest en de Boerenlandfair. Zowel het Dorpsfeest als de fair worden georganiseerd door vrijwilligers die worden geleverd door de verenigingen. En traditiegetrouw gaan de opbrengsten van zowel het Dorpsfeest als de fair naar de Wieringer verenigingen die ook meehelpen bij de organisatie. Verenigingen die volgend jaar een extraatje willen ontvangen kunnen hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij het bestuur van het Dorpsfeest Westerland. Alle gegevens hiervoor zijn te vinden op de website van het Dorpsfeest: www.dorpsfeestwesterland.nl.